Jaybees Charitable Society
Jaybees Charitable Trust Kannur
 
B.Ed. Admission – 2020 – 22 Academic Year
Rank List
ENGLISH-SURE

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 1 HANAN ASHRAF MUHAMMAD GENERAL 442.88
2 2 T O ASWATHI FC EWS 441.45
FC –EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 53 ANAGHA T FC EWS 363.64
SC
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 37 AKSHAYA M P SC MALAYAN 377.76
SEBC MUSLIM
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 3 RUSHAIDA RASHEED M SEBC MUSLIM 434.5

ENGLISH-SUPPLEMENTARY

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 3 RUSHAIDA RASHEED M SEBC MUSLIM 434.5
2 4 SANDRA MARYA SHAJI GENERAL 427.285
3 5 ALIDA JOSEPH GENERAL 422.917
4 6 SHARI RAJEEV BACKWARD CHRISTIAN 421.86
FC EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 71 ANJALI K FC EWS 351.02
2 105 ASWATHY T K FC EWS 322.32
SC
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 113 UNNIMAYA K SC PULAYAN 314.64
2 125 M AISWARYA SC PARAYAN 306.617
SEBC-MUSLIM
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 14 NAFEESATH M P SEBC MUSLIM 401.02
2 16 RUMAISA P M SEBC MUSLIM 400.36


SOCIAL SCIENCE-SURE

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 1 A.R .RAHUL SEBC VANIYAN 478.38
2 2 PRARTHANA .K.S SEBC EZHAVA 453.74
3 3 MANJU.P.V SEBC VANIYA 448.12
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 5 RASIKA.K.K SEBC EZHAVA 439.26
SEBC MUSLIM
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 4 JASEELA K P SEBC MUSLIM 444.679

SOCIAL SCIENCE-SUPPLEMENTARY

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 4 JASEELA K P MUSLIM 444.679
2 5 RASIKA K K EZHAVA 439.26
3 6 KEERTHANA A VISWAKARMA 435.74
4 7 DARSANA K THIYYA 426.88
5 8 LAYA T THIYYA 422.52
6 9 HIMA T GENERAL MANIYANI 422.32
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 7 DARSANA K THIYYA 426.88
2 8 LAYA T THIYYA 422.52
SEBC MUSLIM
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 21 JASREENA K O K MUSLIM 401.24
2 24 MAHSOONA M A MUSLIM 397.083


PHYSICAL SCIENCE-SURE

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 1 NANDANA V M GENERA 516.008
2 2 JIJINA P GENERAL 509.753
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 4 ANAGHA K K THIYYA 505.76
FC -EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 45 KRISHANATHULASI A K GENERAL 472.425
SC
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 228 AYANA K VALLUVAN 402.003

PHYSICAL SCIENCE-SUPPLEMENTARY

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 3 JAYANTH N V GENERAL 507.492
2 4 ANAGHA K K THIYYA 505.76
3 5 LIDA MATHEW GENERAL 504.19
4 6 PANCHALAN NIROSHA KARUNAKARAN SALIYA 498.64
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 7 MEGHA T THIYYA 496.731
2 9 HARSHA MUKUNDAN EZHAVA 495.128
FC-EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 54 JULIA JOSEPH GENERAL 467.51
2 65 SARANYA RAMACHANDRAN P P GENERAL 463.558
SC
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 294 SRUTHI T P CHAKKILIYAN 365.788
2 318 RESHNA M P MALAYAN 338.62


MATHAMATICS-SURE

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 1 SOORYA JOHNY GENERAL 507.899
2 2 RIJITH CHACKO GENERAL 498.57
SEBC -LA
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 136 AMALA MARIYA LC 290.253
FC -EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 4 MARIYA JOY GENERAL 494.829
SEBC-OBH
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 6 ANJU P K SALIYA 489.305

MATHAMATICS-SUPPLEMENTARY

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 3 VISHNU P P GENERAL 495.948
2 4 MARIYA JOY GENERAL 494.829
3 5 MEETHU T V THIYYA 492.996
4 6 ANJU P K SALIYA 489.305
SEBC -LA
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 21 DHANUSHA V V VISWAKARMA 453.48
2 52 DINOOP T VISWAKARMA 415.962
FC-EWS
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 7 ANJANA V V GENERAL 486.057
2 18 ABHIRAM KRISHNA A GENERAL 457.763
SEBC-OBH
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 12 PRAVEEN N YADHAVA 468.269
2 14 ATHIRA V VANIYAN 467.828


COMMERCE-SURE

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 1 NEHA P GENERAL 471.3
2 2 ANUSREE N M GENERAL 467.71
3 3 KAVYA MOHANAN GENERAL 464.77
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 6 SHILPA C K THIYYA 461.92
ST
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 36 RANJITHA RAVI KURUMANS 429.37

COMMERCE-SUPPLEMENTARY

GENERAL MERIT
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 4 RISHANA A K MUSLIM 464.1
2 5 MELJO SUNNY GENERAL 463.62
3 6 SHILPA C K THIYYA 461.92
4 7 NAMITHA GOPINATH FC -EWS 461.63
5 8 SHILPAMOL K FC -EWS 461.06
6 9 SREEVIDYA K M GENERAL 459.904
SEBC (EZHAVA)
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 10 RESHIN K P THIYYA 455.5
2 15 SNEHA N V THIYYA 451.28
ST
SL.NO RANK NO STUDENT NAME CASTE TOTAL INDEX MARK
1 48 ASWATHI P K KARIMBALAN 419.89
2 84 ATHIRA GOPI KARIMBALAN 384.51
 
     
  Copyright 2006. Jaybees.in. Designed and maintained by Cbells.com