Jaybees Charitable Society
Jaybees Charitable Trust Kannur
 
B.Ed. Admission 2018 20 Academic Year
Rank List
COMMERCE

No Name Index Mark Caste
Sure - General
1 Anjana M.V 87.7 Viswakarma
2 Aswathi C 87.56 Thiyya
3 Manju A 83.98 Vaniya
Sure - Ezhava/Thiyya Reservation
1 Subi N 83.94 Thiyya
Sure - ST Reservation
1 Amrutha K.M. 78.66 Marathi
Supplimentary- General
1 Anila G Namir 83.8 Nair
2 Sajina M V 83.72 Thiyya
3 Sruthi P V 83.54 Saliya
Supplimentary- Ezava/ Thiyya
1 Sajna M V 83.72 Thiyya
2 Sruthi V 79.30 Thiyya
Spplimentary - SC
1 Vineetha C 82 Chakkliyan


ENGLISH

No Name Index Mark Caste
Sure - General
1 Anjana K C 96.5 Nair
2 Raveena P V 95.75 General
3 Arya Premaraj P K 95.5 Nair
4 Anusree M Nambiar 94.75 Nambiar
Sure - Ezhava/Thiyya Reservation
1 Athira K 94 Thiyya
Supplimentary- General
1 Binduja N 93.75 Nair
2 Amrutha Krishnan P P 93.5 Thiyya
3 Anamika 91 Thiyya
4 Keerthi D 90.5 Nair
Supplimentary- Ezava/ Thiyya
1 Amrutha Krishnan P P 93.5 Thiyya
2 Anamika T 91 Thiyya
3 Divya Shankar M 83.75 Thiyya


Mathematics

No Name Index Mark Caste
Sure - General
1 Athira P 103.25 Namboodiri
2 Sunitha Ravindran 102.7 Nambiar
3 Josmy John 100 RC
Sure - Muslim Reservation
1 Hafsath P V 91.75 Muslim
Sure - Thiyya Reservation
1 Sheril Sudheesh T P 98.75 Thiyya
Supplimentary- General
1 Shamya K 98.5 Moosari
2 Leenu Joy 98.25
3 Neethu N T 97.75 Veluthedan
Supplimentary- Muslim
1 Shafna M P 90.5 Mappila
Supplimentary Thiyya
1 Sanisha Viswanath 93.5 Thiyya


Physical Science

No Name Index Mark Caste
1 Veena V P 106.75 General
2 Krishna Priya P 105.25 Vaniya
3 Lijina P P 105.25 General
Sure - OBH Reservation
1 Kavya TV 103.5 Veluthedan
Sure - SC Reservation
1 Nidhina P C 93 Vannan
Supplimentary- General
1 Midhuna P V 103 Veluthedan
2 Sandhya C 102 General
3 Neethusree K 102 Thiyya
Supplimentary- OBH Reservation
1 Midhuna P V 103 Veluthedan
2 Roshna P R 100 Maniyani
Supplimentary SC Reservation
1 Jishna Krishnan 81 Vannan


Social Science

Sure - General
No Name Index Mark Caste
1 Subina P V 96.5 Moovari
2 Meera Shaji 94.40 RC
3 Aswathi P P 93.25 Thiyya
Muslim Reservation
1 Hafeefa K 82.75 Muslim
Sure - SC Reservation
1 Shonima T 69 Pulaya
Supplimentary- General
1 Smitha Prabhakaran 91.5 Saliya
2 Nimi C V 89.5 Thiyya
3 Anjana Ajayakumar 88.75 Ezhava
Supplimentary- Ezhava
1 Nimi C V 89.5 Thiyya
2 Anjana Ajayakumar 88.75 Ezhava
Supplimentary SC
1 Shobitha V V 67 Vannan
 
     
  Copyright 2006. Jaybees.in. Designed and maintained by Cbells.com